Nimatic Händler in China

Shanghai Yiyan Tranding Co., Ltd
No. 777, Gaoping Road
Jing’an District
200436, Shanghai
P. R. China
Contact: Mr. Wang Xiang (John Wong)
Contact Phone: +86-21-66770702
Contact E-mail: john.wong(at)zet-chemie.com.cn
Website: www.zet-chemie.com.cn

 

OEMETA (WUHAN)CO.,Ltd. 
Tangxun Lake Industrial Park
Miaoshan Economic Development Zone
Jiangxia 
Wuhan City, Hubei Prov. PRC
China
Contact: Carol Xiong
Contact E-mail: c.xiong(at)oemeta.cn
Contact Phone: +86-27-81800911/22/33 - 6019
Contact FAX: +86-27-81800910
Website: www.oemeta.com